Jaunumi

Autokrāvēja vadītājs, 8 stundas – TIKAI 40 EUR + PVN !!!!!

Normatīvajos aktos ir noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabos autokrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%. Statistika liecina, ka 70% līdz 90% no visiem negadījumiem noliktavās tiek izraisīti tieši autokrāvēju vadītāja kļūdas dēļ.

Kursa programma:

 Autokrāvēji, to veidi, autokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;
 - Autokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības:
 - autokrāvēju barošanas sistēmas. Piktogrammas;
 - autokrāvēja darbības cikli;
 - īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi;
 - kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
 - Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 - Rīcība nelaimes gadījumos

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

 

Kursa sākums 25.martā pl 10:00 !!!!