Jaunumi

JAUNUMS – grāmata “Pamatzināšanas ugunsdrošībā”

Grāmata “Pamatzināšanas ugunsdrošībā”


Grāmatas galvenais uzdevums ir sniegt lasītājam pamatzināšanas par ugunsdrošību, vērst viņa uzmanību uz galvenajiem ugunsbīstamības faktoriem sadzīvē, sniegt pārskatu par svarīgākajiem ugunsdrošības profilaktiskajiem pasākumiem un līdzekļiem, kā arī piedāvāt ieteikumus rīcībai ugunsnelaimju gadījumā. Grāmatas materiāls tā vieglākas apkopošanas nolūkos ir apkopots pa nodarbībām, kas dod iespēju lasītājam izvērtēt apgūstamā materiāla apjomu, svarīgumu un apgūšanas grafiku. Kā galveno grāmatas izmantotāju mēs redzam skolas vecuma jauno lasītāju, viņa vecākus, kā arī jebkuru interesentu, kurš viegli uztveramā veidā vēlas gūt priekšstatu par uguni un cīņu ar to.