Kursi

19.Feb.2020 plkst. 09:00
Pirmā palīdzība, 12 stundas EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 19.Feb.2020, 12:00
Katru gadu Latvijā nelaimes gadījumos gūst savainojumus tūkstošiem cilvēki un simtiem cilvēku zaudē dzīvību. Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palīdzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem.​ Piedāvājam apgūt pirmās palīdzības pamatzināšanu programmu, kas izstrādāta balstoties uz 14.08.2012. MK noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”, kuru rezultātā saņemsiet visas nepieciešamās zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā. KMC sertifikāts Nr. SO-2. Šī apliecība ir nepieciešama darbu veikšanai izglītības iestāžu darbiniekiem, bērnu uzraudzības pakalpojumu veicējiem, darba devēja norīkotiem nodarbinātajiem pirmās palīdzības sniegšanā. Iegūstamais dokuments: Apliecība (dzeltenā krāsā). Derīguma termiņš 5 gadi. Nodarbības tēmas: ●Rīcība negadījuma vietā ●rīcības shēma ●steidzams izsaukums ●ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums ●Šoks ●Dzīvībai bīstama asiņošana Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi ●Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi ●Elektrotraumas ●Slīkšana ●Traumas ●Amputācija ●Dzīvnieku radīti bojājumi ●Svešķermeņi ●Cietušā transportēšana ●Daudz cietušo vienlaikus ●Slimības ●Pirmās palīdzības aptieciņas saturs ●. Glābēja drošība Apmācību laikā nodrošinām ar: ●Kafiju, tēju, cepumiem, kā arī ir atpūtas telpu žurnālu lasīšanai. ●Blakus teritorijā bezmaksas vieta auto novietošanai.

Programmas appraksts