Kursi

Apmācība “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundas

28.Jan.2020 plkst. 10:00
EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 28.Jan.2020, 10:00
Nodarbību saraksts 1.nodarbība: 21.Jan.2020, 10:00 Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238, kas stājas spēkā 01.09.2016: ●Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi konkrētās jomas profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību šajā jomā; ●Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām). Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību par ugunsdrošību atbildīgo darbinieku sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšanas, piedāvājam apgūt specializētu 160 stundu kursu (lic. Nr. P-13992). Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš – visu mūžu. Maksā iekļauts: ●praktiskā nodarbība ( liesmas dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem); ●izdales materiāli; ●apliecības izgatavošana Apmācību laikā nodrošinām ar: ●Kafiju, tēju, cepumiem, kā arī ir atpūtas telpu žurnālu lasīšanai. ●Blakus teritorijā bezmaksas vieta auto novietošanai.

Programmas appraksts