Kursi

Autokrāvēja vadītājs, 8 stundas

15.Aug.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)
Kursa programma: – Autokrāvēji, to veidi, autokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums; – Autokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības: – autokrāvēju barošanas sistēmas. Piktogrammas; – autokrāvēja darbības cikli; – īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi; – kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu); – Individuālie darba aizsardzības līdzekļi; – Rīcība nelaimes gadījumos;

Programmas appraksts