Kursi

Civilās aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, 4 stundas

Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, 4 stundas
Jāņa Asara iela 13, Rīga
Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, 4 stundas
08.Nov.2016 plkst. 13:00
40 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 08.Nov.2016, 1:00
Nodarbība notiks 08.novembrī plkst. 13:00 mācību centra PREVENTA telpās pēc adreses: Jāņa Asara iela 13, Rīga (3 stāvs).

Programmas appraksts

2016. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”, kura mērķis  ir noteikt civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetenci, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību un aizsardzību katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā.

Programmas mērķauditorija:

 • Valsts un pašvaldību institūcijas un iestādes;
 • Valsts un pašvaldību uzņēmumi;
 • Komersanti, paaugstinātas bīstamības objektu īpašnieki.

Kursa tēmas:

 • jaunajā likumā lietotie termini;
 • civilās aizsardzības sistēma un tās uzdevumi;
 • katastrofas, risku novērtēšana un katastrofu pārvaldīšana;
 • civilās aizsardzības sistēmas un katastrofu pārvaldīšanas subjektu pienākumi, uzdevumi un tiesības;
 • objekti un paaugstinātas bīstamības objekti;
 • civilās aizsardzības plānošana;
 • civilās aizsardzības sistēmas darbības un atbilstības pārbaudes;
 • zinātniskā pētniecība, izglītība un apmācība civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā;
 • starptautiskā palīdzība katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, civilās aizsardzības sistēmas finansēšana;
 • Ministru kabineta saistošie noteikumi.

Civilās aizsardzības apmācības saturs nodrošina, ka apmācības procesā nodarbinātais apgūst zināšanas par:

 • iestādes vai komersanta objekta iekšējiem un ārējiem apdrau­dējumiem un aizsardzību pret tiem;
 • nodarbināto rīcību, ja iestādē vai komersanta objektā notikusi avārija;
 • nodarbināto rīcību katastrofas gadījumā;
 • apziņošanu iestādē vai komersanta objektā;
 • evakuācijas kārtību iestādē vai komersanta objektā;
 • valstī iespējamām katastrofām un to sekām;
 • valsts iestādēm, kas veic katastrofu pārvaldīšanu;
 • valsts civilās aizsardzības sistēmu;
 • civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu;
 • iedzīvotāju rīcību, dzirdot trauksmes signālu;
 • iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem civilajā aizsardzībā;
 • terorismu un tā izpausmēm;
 • individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā.

Civilās aizsardzības kursa apjomu personām, kuras nodarbinātas pie komersanta, vai iestāžu darbiniekiem nosaka komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs.

Faila avots:  www.likumi.lv

Programma sastādīta saskaņā ar dokumentiem: