Kursi

Krūmgrieža, motorzāģa operators, 6 stundas

Krūmgrieža, motorzāģa operators, 6 stundas
19.Dec.2018 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Programmas appraksts

Programmas pamatmērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par krūmgrieža, motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar krūmgriezi, motorzāģi, prasmi veikt tehnisko apkopi.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

  • strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības, kas saistītas ar krūmgriezi, motorzāģi darbam;
  • atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.

02.05.2012. MK noteikumu Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 3. pants nosaka, ka persona mežsaimniecības darbos drīkst lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi) tikai tad, ja saņēmusi attiecīgā motorinstrumenta operatora kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu apliecību.

Apmācībās gūtās zināšanas pasargās nodarbinātos no nelaimes gadījumiem darba vietā, kā arī nodrošinās iemaņas kvalitatīvi un dinamiski veikt sev uzticētos darba pienākumus ar krūmgriezi un motorzāģi, ceļot darba produktivitāti.