Kursi

Pirmā palīdzība 12 h

15.Apr.2020 plkst. 09:00
24 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 15.Apr.2020, 9:00
(Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557 prasībām) Nr.p.k. Nodarbības tēma Teorija (stundu skaits) Prakse (stundu skaits) 1. 1.1. Ievads 1.2. Rīcība negadījuma vietā: 1.2.1. rīcības shēma 1.2.2. steidzams izsaukums 1.3. ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums 2 2 2. 2.1. Šoks 2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana 1 1 3. 3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi 3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi 1 1 4. 4.1. Elektrotraumas 4.2. Slīkšana 4.3. Traumas 4.4. Amputācijas 4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi 4.6. Svešķermeņi 4.7. Cietušā transportēšana 4.8. Daudz cietušo vienlaikus 4.9. Slimības 4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs 4.11. Glābēja drošība 4.12. Noslēgums

Programmas appraksts