Kursi

Seminārs: “Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes kompetento personu sagatavošanās eksāmenam” , atbilstoši LVS 402 018 standarta prasībām.

11.Apr.2019 plkst. 10:38
40 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 11.Apr.2019, 10:00

Programmas appraksts