Kursi

Reglamentētās prasības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai, 70 stundas

26.Aug.2019 plkst. 10:00
450 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 26.Aug.2019, 12:00

Programmas appraksts