Kursi

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas nozarē 40 stundas

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas nozarē 40 stundas
Jāņa Asara iela 13, Rīga
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas nozarē 40 stundas
25.Feb.2016 plkst. 10:00
140 EUR (Cena neapliekas ar PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 25.Feb.2016, 10:00
2.nodarbība: 03.Mar.2016, 10:00
3.nodarbība: 10.Mar.2016, 10:00

Programmas appraksts

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa  kondicionēšanas, ūdens apgādes,   notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

                                                                         

Apmaksa par 1 cilvēku (40 st. programma) - 140 EUR (+PVN).