Kursi

Ugunsdrošība un aizsardzība 160 stundas

Jāņa Asara iela 13, Rīga
Ugunsdrošība un aizsardzība 160 stundas
03.Sep.2019 plkst. 10:00
250 EUR (Cena neapliekas ar PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 03.Sep.2019, 10:00
2.nodarbība: 10.Sep.2019, 10:00
3.nodarbība: 17.Sep.2019, 10:00
4.nodarbība: 24.Sep.2019, 10:00
5.nodarbība: 01.Oct.2019, 10:00
Mācību centrs centrs “Preventa” piedāvā akreditētu 160 stundu kursu “Ugunsdrošība un aizsardzība” (lic.nr. P-9842) Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238, kas stājas spēkā 01.09.2016: Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi konkrētās jomas profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību šajā jomā; Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām). Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību par ugunsdrošību atbildīgo darbinieku sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšanas, piedāvājam apgūt specializētu 160 stundu kursu (lic. Nr. P-9842) ar kura palīdzību Jūs ne tikai izpildīsiet likuma prasības, bet arī zināsiet visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos darba pienākumus. Pēc nobeiguma testa, eksāmena darba sekmīgas nokārtošanas un rēķina apmaksas izsniedzam profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Maksā iekļauts: praktiskā nodarbība (īstas liesmas dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem); izdales materiāli; kafijas pauzes; apliecības izgatavošana.

Programmas appraksts