Kursi

Ugunsdrošības prasības ugunsbīstamo darbu veikšanā, 4 h

03.Dec.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 03.Dec.2019, 10:00
Programmas pamatmērķis: Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" iepazīstināt ar noteikumprasībām, ugunsbīstamo darbu veikšanā un pareizu iekārtu un ierīču uzturēšanu darba kārtība, ekspluatējot saskaņā ar ražotāja prasībām. Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespēju zināšanas un prasmes: -strādāt ar normatīvajiem aktiem , pārzināt tos un ievērot to prasības, attiecībā uz ugunsbīstamo darbu veikšanu; -atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai. Programmas apguves novērtēšana: Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes sertifikāts, kas paliecina izglītības programmas noklausīšanos.

Programmas appraksts