Kursi

Ugunsdzēsības hidrantu apkalpošana, 24 stundas

Ugunsdzēsības hidrantu apkalpošana, 24 stundas
Jāņa Asara iela 13, Rīga
24.Aug.2017 plkst. 10:00
90 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 24.Aug.2017, 10:00
2.nodarbība: 31.Aug.2017, 10:00

Programmas appraksts

Programmas pamatmērķis

Sagatavot speciālistus, kas spētu pastāvīgi veikt darbus, kas saistīti ar ugunsdzēsības hidrantu apkalpošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sniegt un veidot prasmes un iemaņas par ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, apkalpošanu un remontu.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Programmas specifiskais mērķis ir aktualizēt un izvērtēt savas nozares praktiskajā darbībā pastāvīgi iegūtās konkrētas darba prasmes un iemaņas, kā arī personas motivāciju tālākai profesionālajai pilnveidei. Specifisko mērķu sasniegšana saistās ar šādu prakstiskajai dabībā iegūto drošības darba prasmju un iemaņu izvērtēšanu:
 • prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu informāciju;
 • prasme strādāt ar ugunsdzēsības hidrantiem;
 • prasme veikt dažāda tipa hidrantu tehniskās pārbaudes, apkopes un remontu;
 • prasme noformēt tehnisko dokumentāciju.
 • motivācija paaugstināt savu izglītības līmeni ugunsdrošībā un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.
Programmas apguves novērtēšana Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas izglītojamais kārto testu. Pēc pozitīva testa testa nokārtošanas izglītojamajam tiek izsniegta izglītības iestādes apliecība. Kursa programma:
 • normatīvo aktu prasības ugunsdzēsības hidrantu izmantošanā;
 • ugunsdzēsības hidrantu veidi un to īpatnības;
 • hidrantu papildaprīkojums;
 • ugunsdzēsības hidrantu tehniskie parametri, hidrantu marķējums;
 • ugunsdzēsības hidrantu apkalpošana, darba dokumentācijas noformēšana;
 • darba aizsardzība ugunsdzēsības hidrantu tehniskajās apkopēs.