Kursi

Ugunsdzēsības krānu pārbaude, tehniskā apkope un remonts, 20 stundas

Ugunsdzēsības krānu pārbaude, tehniskā apkope un remonts, 20 stundas
Jāņa Asara iela 13, Rīga
27.Sep.2017 plkst. 10:00
90 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 27.Sep.2017, 10:00
2.nodarbība: 28.Sep.2017, 10:00

Programmas appraksts

Programma paredzēta darbinieku sagatavošanai, kuri spētu patstāvīgi risināt ar iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu saistītos jautājumus objektos. Programma izstrādāta saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija MK noteikumiem Nr.332 ''Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" prasībām.