Kursi

Ugunsdzēsības krānu pārbaude, tehniskā apkope un remonts

29.Nov.2019 plkst. 10:00
EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 29.Nov.2019, 10:00
Programma paredzēta tehnisko darbinieku sagatavošanai, kuri spētu risināt ar iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu saistītos jautājumus objektos. Programma izstrādāta saskaņā ar MK noteikumiem NR.238 "Ugunsdrošības noteikumi" un LBN 221-15 MK noteikumiem Nr 332 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" prasībām.

Programmas appraksts