Kursi

Zemspiediena katlu iekārtu operators, 6 stundas

Zemspiediena katlu iekārtu operators, 6 stundas
14.Jan.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Programmas appraksts

Programmas pamatmēŗkis Apgūt teorētiskās zināšanas par katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar zemspiediena katlu iekārtu. Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
  • strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības, kas saistītas ar zemspiediena katlu iekārtu darbu;
  • atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.