Pirmā palīdzība 12 stundas
Pirmās palīdzības teorētisko un praktisko pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma bez zināšanu pārbaudes privātpersonām, sabiedrisko iestāžu darbiniekiem, darba devēja norīkotiem darbiniekiem pirmās palīdzības sniegšanā, vecākiem, bērnu uzraudzības pakalpojumu veicējiem, kā arī jebkurai personai, kas vecāka par 12 gadiem.

Programma sniedz zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, rīcību dzīvības glābšanas situācijās un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

Apmācības tiek organizētas un veiktas atbilstoši 14.08.2012. MK noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
( KMC sertifikāts Nr. SO-2).

Galvenās nodarbību tēmas:
Rīcība negadījuma vietā, steidzams izsaukums, ABC shēma un demonstrējums, šoks, dzīvībai bīstama asiņošana, termiskie un ķīmisku vielu izraisīti bojājumi, traumas t.sk. elektrotraumas, slīkšana, dzīvnieku radīti bojājumi, cietušā transportēšana, slimības, glābēja drošība, pirmās palīdzības aptieciņas saturs.

Iegūstamais izglītības dokuments:
KMC Apliecība (dzeltenā krāsā).
Derīguma termiņš 5 gadi.
Maksā iekļauts:
- Teorētiskais kurss
- Praktiskās nodarbības
- Apliecības noformēšana

Cena: 24 EUR + PVN

Apmācību laikā nodrošinām ar:
Kafiju, tēju, cepumiem, kā arī ir atpūtas telpu žurnālu lasīšanai.
Blakus teritorijā bezmaksas vieta auto novietošanai.
Interesē mūsu pakalpojums?
Atstājiet pieprasījumu, un mēs sazināsimies ar Jums!
Galvenās priekšrocības:
Kāpēc mūsu klienti izvelejas macības centru Preventa.
10000
Studentu skaits kuri veiksmīgi pabeidza macību programmas
>20
Vairak kā 20 macību programmas ko piedāva mūsu macību centrs
>15
Vairāk kā 15 gadus Latvijas tirgu.
Mūsu kontakti:
Mācību centrs "Preventa"

+371 29 810 300

info@preventa.lv
Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009