Pakalpojumu saraksts

Nosaukums Cena, EUR*
Grāmata “Pamatzināšanas ugunsdrošībā” EUR 4.00 + piegāde
Brošūra “Ugunsdrošības noteikumi” 2,50 (ar PVN)
Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls 1,60 (ar PVN)
Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls 1,60 (ar PVN)
Gāzu ugunsdzēšanas sistēmu telpu integritātes testi Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Juridiskie pakalpojumi Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Juridiskie pakalpojumi – lielam uzņēmumam 100,00 EUR + PVN /mēnesī
Juridiskie pakalpojumi – vidējam uzņēmumam 50,00 EUR + PVN /mēnesī
Juridiskie pakalpojumi – mazam uzņēmumam 20,00 EUR +PVN /mēnesī
Elektrodrošības instrukciju izstrāde Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana no 20,00 EUR + PVN
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darbinieku instruktāža darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošība Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darba kārtības noteikumu izstrāde Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde no 8,00 EUR + PVN
Darba aizsardzības plāna izstrāde Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darba vides kontrolmērījumu veikšana Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darba vides risku novērtēšana Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrāde Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Darba aizsardzības sistēmas izveidošana Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Visas nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšana Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumam izstrādāšana no 10,00 EUR + PVN
Civilās aizsardzības plāna izstrāde no 350,00 EUR + PVN