Par mums

Mācību centra „PREVENTA” īpašnieks ir Latvijas Ugunsdzēsības asociācija. Tā nosaka, pārrauga un koordinē mācību centra darbību. Latvijas Ugunsdzēsības asociācija ir brīvprātīga, profesionāla sabiedriska organizācija, kura dibināta 2002. gada 04.aprīlī un apvieno Latvijas ugunsdzēsības servisa vadošos uzņēmumus. Biedrības pamatmērķis ir aktīva darbība Latvijas ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas tirgū, lai maksimāli veicinātu un nodrošinātu iedzīvotāju ugunsdrošību valstī.

Asociācija ir “Latvijas Darba devēju konfederācijas” un „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras” biedrs. Darbojas LR Iekšlietu ministrijas sabiedrības konsultatīvajā drošības padomē un vada darba grupu ‘Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”. Uz līdzdarbības līguma pamata ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu aktīvi piedalās likumdošanas un normatīvās bāzes pilnveidošanā.

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs ir Asociācijas Valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas  akreditēts  mācību  centrs “PREVENTA” veic apmācības dažādu kategoriju speciālistiem visā Latvijā pēc licencētām mācību programmām:

           – Ugunsdrošība un aizsardzība;

           – Civilā drošība un aizsardzība;

           – Darba aizsardzība un drošība;

           – Pirmā palīdzība;

           – Elektrodrošība;

           – Atbildīgais par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju;

           – F-gāzu izmantošanas regulēšana ugunsdrošībā LR;

           – Ēterisko un augu eļļu lietošana skaistumkopšanas procedūrās;

           – Pirts zinības;

           – Augu valsts produktu pielietošana skaistumkopšanas procedūrās;

           – Krievu pirts zinības;

           – Sejas un ķermeņa kopšana skaistumkopšanas procedūrās;

           – Pirts ABC.

      Mācību  centrs  “PREVENTA”:

         – Sniedz konsultācijas un organizē maksas instruktāžas par ugunsdrošības un darba drošības, civilās

           aizsardzības u.c. jautājumiem;

          – Organizē semināru ciklu par būvtehnisko ugunsaizsardzību speciālistiem būvniecības un celtniecības jomā;

          – Izstrādā civilās aizsardzības plānus komersantiem un iestādēm;

          – Veic būvniecības projektu ugunsdrošības sadales izvērtēšanu un projektu ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanu.

Cilvēks un viņa izglītība – vislielākās vērtības, un  cilvēkam kā vērtībai allaž jābūt drošībā.

Mācību centrs „PREVENTA” ir viens no lielākajiem mācību centriem Latvijā, kura mācību programmas veidotas tā, lai tās izglītotu cilvēku drošībai – ugunsdrošībai, civilajai aizsardzībai, elektrodrošībai, darba drošībai, pirmajai palīdzībai u.c. Jau pašā nosaukumā „PREVENTA” tulkojumā no angļu valodas (prevent- aizkavēt, atturēt, novērst, pasargāt) jaušama mūsu darbības koncepcija. Bez vispārīgā cilvēku drošības bloka mēs darbojamies arī citos virzienos – praktiskās nodarbības, semināru ciklu organizēšana, civilās aizsardzības un evakuācijas plānu izstrāde.

 Mācību centrs kā akreditēta pieaugušo mācību iestāde darbojas jau turpat 12 gadus un apmācības veic visā Latvijā.

Pēc akreditēto izglītības programmu apguves mācību centrs „PREVENTA” izglītojamajiem izsniedz valsts apliecības par profesionālās izglītības pilnveidi. Pēc neformālo programmu, dažādu lekciju, semināru, instruktāžu apguves tiek izsniegts akreditēta mācību centra „PREVENTA” sertifikāts.

Centra pedagogu sastāvā darbojas kvalificēti speciālisti ar doktoru, maģistru zinātniskajiem grādiem, docenti – ārsti, pedagogi, dažādi ar cilvēku drošības nozarēm saistīti speciālisti. Nākot šim laikmetam un sociālajām pārmaiņām, jauno izglītības sistēmas akcentu izjutuši arī mūsu pedagogi, kuri ar īpašu degsmi pilnveido savu intelektuālo potenciālu un metodisko līmeni.

Izglītības sistēmā notiekošās pārmaiņas aizvien noteiktāk mūsu apziņā nostiprina shēmu: skola- augstskola- tālākizglītība- mūžizglītība. Ar to jāsaprot, ka izglītības sistēma nav pabeigts cikls, tāpēc gan ārēji, gan iekšēji motivētie ir atvērti jaunām zināšanām arī pēc obligātās pamatizglītības ieguves, t.i., tie iesaistās gan formālajā, gan neformālajā tālākizglītībā. Tā ir ikviena cilvēka personīgās karjeras izaugsme.

Apmācības notiek klātienē, daļu apmācības programmu studējošie var apgūt arī eksternā. Ar 2011. gada janvāri piedāvājam jaunu apmācību veidu, t.i.,  e- apmācību, kas ir mūsdienīgs, izdevīgs apmācību veids katram strādājošajam. Esam iesaistījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Tā ir iespēja katram strādājošajam par ES līdzekļiem veikt kādu papildus apmācību.

Mācību centrs apmāca gan individuālus, gan arī korporatīvus klientus, un par mūsu sadarbības partneriem kļuvuši vairāki lieli uzņēmumi, iestādes visā Latvijā, kā arī vairākas novadu pašvaldības. Vēlamies būt noderīgi arī sabiedriskajām organizācijām, kuras apvieno daudz biedru, tādēļ mācību centrs ir arī vairāku sabiedrisku organizāciju rindās. Tas paver mūsu sadarbības partneriem viņu darba vietās uz daudz izdevīgākiem noteikumiem  sakārtot ar cilvēku drošību saistītus jautājumus un izvēlēties pašu interesēm atbilstošas citas programmas.

Sadarbības iespējas vienmēr paplašināmas, un mēs meklējam ceļus, kur varam pašizpausties ar savu devumu citiem, savām iespējām.

Mācību centrs par savu galveno uzdevumu izvirza mērķi- palīdzēt cilvēkiem būt drošībā, veidot ap sevi drošu vidi, ieraudzīt un pazīt visas ceļa zīmes, izprast tās un veidot savas dzīves, profesionālās ikdienas ceļu pašiem, jo, kā teikusi A. Krasnā,  „ir aizraujoši, kad tu mācies, uzzini kaut ko jaunu un ir aizraujoši to darīt visa mūža garumā.”

Aicinām Jūs ikvienu, dažāda vecuma cilvēkus visā Latvijā, apgūt akreditētā mācību iestādē „PREVENTA” gan Ministru Kabineta noteiktās obligātās programmas, gan arī pašu izvēlētās formālās un neformālās apmācības.

Mācību centra “PREVENTA” pašnovērtējuma ziņojums.

Esat vienmēr laipni gaidīti mūsu mācību centrā!