Mācību programmas

Apkures krāšņu kurinātājs, 6 stundas

Programmas pamatmērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par apkures katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar apkures krāsnīm.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Mācību plāns

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

 

Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN