Mācību programmas

Atbildīgais par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu darbā kartībā, 40 stundas

automatika

Programmas pamatmērķis:

Apmācīt darbiniekus reglamentējošo dokumentu prasībām un dot pamata zināšanas par ugunsaizsardzības sistēmas darbības principiem.

Izglītības vispārigie un profesionālie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Mācību metodes:

Programmas apguves novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu, saņem  izglītības iestādes apliecību.

Tālākās izglītības iespējas:

Tēmas:

  1. Normatīvie dokumenti ekspluatācijai un tehniskajai apkopei;
  2. Automātiskās signalizācijas sistēmas uzturēšana darba stāvoklī;
  3. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atbildīgā amatpersona;
  4. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpojošais un dežūrējošais personāls;
  5. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas dokumentācija;
  6. Praktiskās darbības, lai uzturētu sistēmu;
  7. Darba aizsardzības prasības, veicot tehnisko apkopi.

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN