Mācību programmas

Atbildīgais speciālists par katliekārtām, 4 stundas

Atbilstoši 16.02.2010. Ministru kabineta noteikumiem  Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 15.punktam, katliekārtas īpašnieka pienākums ir pienākums norīkot ar rakstisku rīkojumu atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi (atbildīgais speciālists).

Mācību tēmas:

Praktisko pieredzi darbā ar katliekārtām apliecina dokuments (izziņa) no darba vietas.

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

 

Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN