Mācību programmas

Atbildīgais speciālists par sastatnēm, 4 stundas

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darba devējs norīko atbilstoši apmācītu nodarbināto (par sastatnēm atbildīgo speciālistu), kurš novērtē izvēlēto sastatņu stiprību un stabilitāti. Ņemot vērā lietojamo sastatņu sarežģītības pakāpi, par sastatnēm atbildīgais speciālists sastāda sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas plānu.

Mācību plāns:

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības dokuments (sertifikāts), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Sertifikāta derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

 

Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN