Mācību programmas

Autokrāvēja vadītājs, 8 stundas

Normatīvajos aktos ir noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabos autokrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%. Statistika liecina, ka 70% līdz 90% no visiem negadījumiem noliktavās tiek izraisīti tieši autokrāvēju vadītāja kļūdas dēļ.

Kursa programma:

 Autokrāvēji, to veidi, autokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;
 - Autokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības:
 - autokrāvēju barošanas sistēmas. Piktogrammas;
 - autokrāvēja darbības cikli;
 - īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi;
 - kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
 - Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 - Rīcība nelaimes gadījumos

 

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

Apmaksa par 1 cilvēku  – 50 EUR + PVN

 

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN