Mācību programmas

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par hidrauliskā pacēlāja ar izlici un grozu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, tehnisko apkopju veikšanu, pārzināt darba drošības noteikumu prasības                                                   

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Atsaucoties uz 16.02.2010. MK noteikumu Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 19. panta 4. punktu, hidraulisko pacēlāju aizliegts vadīt personai, kura nav attiecīgi apmācīta.

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Pamatizglītība

 

Apmaksa par 1 cilvēku – 50 EUR + PVN

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN