Mācību programmas

Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, 4 stundas

2016. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”, kura mērķis  ir noteikt civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetenci, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību un aizsardzību katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā.

Programmas mērķauditorija:

Kursa tēmas:

Civilās aizsardzības apmācības saturs nodrošina, ka apmācības procesā nodarbinātais apgūst zināšanas par:

Civilās aizsardzības kursa apjomu personām, kuras nodarbinātas pie komersanta, vai iestāžu darbiniekiem nosaka komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs.

Faila avots:  www.likumi.lv

Programma sastādīta saskaņā ar dokumentiem:

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN