Mācību programmas

Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā, vietās, kas atrodas piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.     

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Mācību plāns

Pēc izglītības programmas apguves apmācāmais kārto ieskaiti. Pēc apmācībām tiek izdots izglītības iestādes dokuments (apliecība), kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi. Apliecības derīguma termiņš 3 gadi.

Minimālās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai – Praktiskā pieredze darbam augstumā.

Apmaksa par 1 cilvēku 50 EUR +PVN

 

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN