Mācību programmas

Hidrauliskā pacēlāja ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai operators, 4 stundas

Atbilstoši likumam „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, hidrauliskais pacēlājs klasificējams kā bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. Hidrauliskā pacēlāja īpašnieka pienākums, saskaņā ar augstāk minētā likuma 14. panta 3. punktu, ir nodrošināt hidrauliskā pacēlāja apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību.

Atsaucoties uz 16.02.2010. MK noteikumu Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 19. panta 4. punktu, hidraulisko pacēlāju aizliegts vadīt personai, kura nav attiecīgi apmācīta.

Kursa programma:

– Hidrauliskā pacēlāja (ar izlici un grozu) tehniskā dokumentācija;
– Hidrauliskā pacēlāja (ar izlici un grozu) operatora darba tiesības un pienākumi;
– Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina bezavārijas darbu;
– Hidrauliskā pacēlāja (ar izlici un grozu):
– konstrukcija;
– vadības aparatūra;
– pacelšanas – nolaišanas mehānisms;
– atļautā tehniskā apkope un remonts;
– Defekti, to novēršana;
– Instruktāžu veidi;
– Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
– Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
– Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos;
– Noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: apliecība.

 

Apmaksa par 1 cilvēku (4 st. programma) – 50 EUR (bez PVN). Grupu apmācībām – atlaides. 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN