Mācību programmas

Hidromanipulatora operators, 6 stundas

Programmas pamatmērķis

Apgūt zināšanas par hidromanipulatora pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar hidromanipulatoru un tā darbības principiem.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka hidromanipulatora īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN