Mācību programmas

Izlices celtņa operators, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

Apgūt zināšanas par izlices celtņa pareizu ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar izlices celtņiem un to darbības principiem.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 

Atsaucoties uz 16.02.2010. MK noteikumu Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 19. panta 4. punktu, hidraulisko pacēlāju aizliegts vadīt personai, kura nav attiecīgi apmācīta.

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN