Mācību programmas

Kāpurķēžu celtņa operators, 6 stundas

Kāpurķēžu celtņa darbības specifika un apstākļi atšķiras no pārējo celtņu ekspluatācijas vides, jo darbs ar šo celtni paredzēts apgrūtinātos apstākļos – uz sliktām grunts virsmām. Latvijas Republikas likumdošana kāpurķēžu celtņa pareizai un drošai ekspluatācijai paredz apgūt apmācību programmu, kura izglītojamam nodrošinās vajadzīgās zināšanas un prasmes, lai ne vien neapdraudētu sevi un citu nodarbināto drošību un veselību, bet arī veicinātu darba produktivitāti.
07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” skaidri nosaka, ka kāpurķēžu celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, kāpurķēžu celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, kāpurķēžu celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Kursa programma:

– Kāpurķēžu celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, tornis;
– Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses, ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
– Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšanas grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismi;
– Kāpurķēžu celtņu izmantošana, ievērojot darba drošības prasības:
– kāpurķēžu celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
– kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
– kāpurķēžu celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
– droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
– Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
– Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
– Rīcība nelaimes gadījumos;
– Noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: apliecība.

 

Apmaksa par 1 cilvēku (6 st. programma) – 50 EUR (bez PVN). Grupu apmācībām – atlaides. 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN