Mācību programmas

Liftu operators, 6 stundas

Programmas pamatmēŗkis

Apgūt teorētiskās zināšanas par lifta darbības principiem, pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasemes:

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN