Mācību programmas

No grīdas vadāmā tilta un buka celtņu (Telfera) operators, 6 stundas

Lai gan no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) konstrukcija izskatās vienkārša, tā drošai ekspluatācijai nepieciešams apgūt zināšanas, kuras nākotnē samazinās nelaimes gadījumu risku darba vietā nodarbinātajiem. Jaunapgūtās zināšanas un prasmes optimizēs montāžas darbus!
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka no grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Kursa programma:

– No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: tilts, buks;
– Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
– Kravas piekares, satveršanas ierīces un pārvietošanas (braukšanas) mehānismi;
– Vadības pults;
– No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa sliežu ceļš;
– No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
– no grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
– kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
– droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
– Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
– Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
– Rīcība nelaimes gadījumos;
– Noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: apliecība.

 

Apmaksa par 1 cilvēku (6 st. programma) – 50 EUR (bez PVN). Grupu apmācībām – atlaides. 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN