Mācību programmas

Pirmā palīdzība, 12 stundas

Apliecība 2022.

 

 

 

 

Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma

Cena 24 EUR + PVN

(Saskaņā ar Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557 prasībām)

 

 

Nr.p.k. Nodarbības tēma Teorija (stundu skaits) Prakse (stundu skaits)
1. 1.1. Ievads

1.2. Rīcība negadījuma vietā:

1.2.1. rīcības shēma

1.2.2. steidzams izsaukums

1.3. ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums

2 2
2. 2.1. Šoks

2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

1 1
3. 3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

1 1
4. 4.1. Elektrotraumas

4.2. Slīkšana

4.3. Traumas

4.4. Amputācijas

4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi

4.6. Svešķermeņi

4.7. Cietušā transportēšana

4.8. Daudz cietušo vienlaikus

4.9. Slimības

4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

4.11. Glābēja drošība

4.12. Noslēgums

2

 

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN