Mācību programmas

Praktiskā apmācība ugunsdrošībā – pēc individuāla pasūtījuma

Praktiskā apmācība ugunsdrošībā ietver teorētisko ieskatu un sniedz praktiskās iemaņas par ugunsdzēsības tehniku, rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, pareizu evakuāciju, ugunsaizsardzības sistēmas iedarbināšanu un pat imitētu uguns dzēšanu, pielietojot ugunsdzēšamos aparātus.

Teorētiskās apmācības daļa  (~45 minūtes ar prezentāciju)

Apmācību temati:

 

Praktiskā daļa Nr.1  (~35 minūtes)

Apmācību temati:

 

Praktiskā daļa Nr.2 (~45 minūtes)

·                     Iemaņas ugunsgrēka perēkļa likvidēšanai ar ugunsdzēsības aparātu (iepazīstināšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un katra dalībnieka imitēta ugunsgrēka dzēšana).

Izmantojamais inventārs:

 

Noslēguma daļa:

Pārrunas par paveikto ugunsdrošības mācībās (tiek apspriestas mācībās pieļautās kļūdas un neskaidrie jautājumi, kā arī pārrunātas apmācības programma iekļautās tēmas).

 

Cena ir atkarīga no apmācību vietas, izmantojamā inventāra un apmācību laika, tāpēc lai uzzinātu precīzu cenu, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN