Mācību programmas

Produktu izstrādes projektu vadība, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

         Radīt izpratni par projektu izstrādes un vadības būtību, metodēm, posmiem, iespējamiem finansēšanas avotiem, kā arī dot iespēju praktiski izstrādāt projekta pieteikumu un to ieviestu.

           Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

 Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN