Mācību programmas

Ražošanas procesu risku pārvaldība, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

         Riska apzināšanās veicināšana, veidojot pamatu riska vadības elementu un filozofiju integrācijai iekšējos korporatīvajos procesos.

           Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

 Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN