Mācību programmas

Reglamentētās prasības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai, 70 stundas

 

Programmas pamatmērķis:

Sniegt tehniska rakstura zināšanas ugunsdrošības inženierijas jomā par reglamentētajām prasībām un aktualitātēm automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai.

 

Izglītības programmas galvenie un specifiskie mērķi:

Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

 

Programmas mērķauditorija:

Pēc mācību sekmīgas pabeigšanas kursanti saņemt izglītības iestādes sertifikātu (derīgs 5 gadus). Sertifikāts dod tiesības apmācītajai personai nodarboties ar ugunsdrošības automātisko sistēmu montāžu, apkalpošanu un ekspluatācijas darbiem. Lai iegūtu tiesības projektēt sistēmas, jāveic sertifikācija Latvijas Elektriķu brālībā (http://www.leb.lv/). Mūsu izglītības iestādes sertifikāti tiek atzīti par izglītības dokumentiem LEB.

Cena: 650 EUR + PVN.

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN