Mācību programmas

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā ķīmisko vielu, plastmasas un gumijas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, poligrāfijas un ierakstu reproducēšanas nozarē 40 stundas

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, poligrāfijas un ierakstu reproducēšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

                                                                         

Apmaksa par 1 cilvēku (40 st. programma) – 140 EUR (+PVN).

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN