Mācību programmas

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē 40 stundas

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu  nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi: IZM apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

                                                                         

Apmaksa par 1 cilvēku (40 st. programma) – 140 EUR (ar PVN neapliekas).

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN