Mācību programmas

Stropētājs, 6 stundas

Programmas pamatmērķis:

Apgūt zināšanas par stropēšanas darba principiem un darba drošības noteikumiem.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Apmācību gaitā izglītojamais tiek iepazīstināts ar normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības prasībām, lietojot akustiskos, roku u.c. signālus un zīmes, atbilstoši 03.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN