Mācību programmas

Tūrisma komercdarbības organizēšana, 120 stundas

Programmas pamatmērķis:

        Izglītības procesā sniegt izglītojamiem zināšanas un prasmes biznesa organizēšanā tūrisma nozarē : pamatu apguvi ekonomikā; uzņēmējdarbībā; mārketingā; uzņēmuma vadīšanā; nodokļos; grāmatvedībā un dokumentu pārvaldībā.

 

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi:

 Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

  1. orientēties tūrisma nozares darbu reglamentējošā likumdošanā;
  2. izzināt klientu vajadzības un identificēt vēlamo pakalpojumu veidus;
  3. analizēt un izmantot iegūto informāciju, izvērtēt uzņēmuma rādītājus;
  4. atrast sadarbības partnerus, novērtēt konkurentus, plānot sadarbību ar citiem uzņēmumiem;
  5. izprast mārketinga pamatprincipus;
  6. sagatavot aktivitātes dažādām mērķa grupām;
  7. izstrādāt un piedāvāt klientam interesējošu piedāvājumu;
  8. pielietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus.

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN