Mācību programmas

Ugunsdzēsības hidrantu apkalpošana, 24 stundas

Programmas pamatmērķis

Sagatavot speciālistus, kas spētu pastāvīgi veikt darbus, kas saistīti ar ugunsdzēsības hidrantu apkalpošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sniegt un veidot prasmes un iemaņas par ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, apkalpošanu un remontu.

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Programmas specifiskais mērķis ir aktualizēt un izvērtēt savas nozares praktiskajā darbībā pastāvīgi iegūtās konkrētas darba prasmes un iemaņas, kā arī personas motivāciju tālākai profesionālajai pilnveidei. Specifisko mērķu sasniegšana saistās ar šādu prakstiskajai dabībā iegūto drošības darba prasmju un iemaņu izvērtēšanu:

Programmas apguves novērtēšana

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas izglītojamais kārto testu. Pēc pozitīva testa testa nokārtošanas izglītojamajam tiek izsniegta izglītības iestādes apliecība.

Kursa programma:

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN