Mācību programmas

Ugunsdzēsības krānu pārbaude, tehniskā apkope un remonts, 20 stundas

Programma paredzēta darbinieku sagatavošanai, kuri spētu patstāvīgi risināt ar iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu saistītos jautājumus objektos.

Programma izstrādāta saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija MK noteikumiem Nr.332 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām.

 

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN