Mācību programmas

Ugunsdzēsības signāldevēji, 24 stundas

Programmas pamatmērķis

Sniegt tehniska rakstura zināšanas ugunsdrošības jomā par reglamentētām prasībām un aktualitātēm ugunsdrošības signāldevēju montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai.

Programmas mērķauditorija:

Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

Programmas apguves novērtēšana

Pēc izglītības programmas apguves tiek kārtota ieskaite. Pēc apmācībām un ieskaites nokārtošanas tiek izdot izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi.

Ieplānotie kursi

Nosaukums Vieta Pasniedzējs Sākums Cena, EUR*
* - Cenā nav ietverts PVN
** - Šī kursa cena neapliekas ar PVN