Jaunumi

Piesakies uz mācību kursu 07.maijā “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160h

Piesakies uz mācību kursu 07.maijā “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160h

auditorija apstr

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”;
19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
Atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 178. punkta prasībām tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

– saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

– saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Cenā iekļauts:

 

Apmaksa par 1 cilvēku – 250 EUR (nav apliekams ar PVN).