Kursi

Izlices celtņa operators, 6 stundas

23.Aug.2019 plkst. 10:00
50 EUR (Cenā nav ietverts PVN)
Programmas pamatmērķis: Apgūt zināšanas par izlices celtņa pareizu ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar izlices celtņiem un to darbības principiem. Programmas vispārīgie un specifiskie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: strādāt ar normatīvajiem aktiem, pārzināt un ievērot to prasības, kas saistīti ar izlices celtņiem; atrast, izvēlēties un izmantot informāciju, kas nepieciešama šo darbu veikšanai.

Programmas appraksts