Kursi

Kompetentās personas apmācība ugunsdzēsības aparātu apkopes, remonta veicējiem 80 stundas

27.Feb.2019 plkst. 10:00
450 EUR (Cenā nav ietverts PVN)
Atbilstoši LVS402:2018 5.2 punktam Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi veic kompetenta persona, kas atbilst šī standarta noteiktajāp prasībām un ir apguvusi apmācības programmu profesionālās meistarības pilnveidošanu pēc 80 akadēmisko stundu tālākizglītības kursa un saņēmusi akreditētas izglītības iestādes sertifikātu.

Programmas appraksts