Kursi

Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tehnisko pārbaudi, 20 stundas

Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tehnisko pārbaudi 20 stundas
03.Sep.2018 plkst. 10:00
150 EUR (Cenā nav ietverts PVN)

Nodarbību saraksts

1.nodarbība: 03.Sep.2018, 10:00
2.nodarbība: 10.Sep.2018, 10:00

Programmas appraksts

Programma sastādīta saskaņā ar dokumentiem:

  • "Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums";
  • LVS332:2003;
  • 19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

 Apmaksa par 1 cilvēku - 150 EUR (+ PVN).